03-6919793
דובנוב 10, ת”א
logo_dr haim kaplan and lilach kaplan

גלריית תמונות

צדודית לפני ואחרי ניתוח
Nose Job
Breast augmentation
Breast Reconstruction
Tummy tuck
Thermi Tight
Face lift
Breast reduction
Gynecomastia (breast reduction for men)
Ear surgery
Eyelid surgery
Breast lift
Asymmetry
Injections

Gallery- Plastic surgery