03-6919793
דובנוב 10, ת"א

מן העיתונות – דר חיים קפלן