03-6919793
דובנוב 10, ת"א

מן התקשורת – דר חיים קפלן